หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุดรธานี > บ้านดุง > ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ
ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศาลหลักเมือง ประจำอำเภอบ้านดุง และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานี ประชาชนท่ัวไปจะต้องไหว้ก่อนจะเดินทางไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคสุทโธจึงเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ดื่มกินรักษาโรคได้ เมื่อพญานาคสุทโธนาคขึ้นมาบนมนุษยพิภพก็จะเป็นมนุษย์และมีชื่อเรียกว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนดมีพื้นที่ ๕๐ ไร่ มีบ่อน้ำอยู่กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕ เมตร ก่อขอบปูนสูง ๖๐ เซนติเมตร ใกล้กับบ่อน้ำจะมีศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธตั้งอยู่ ๒ ศาล เพื่อให้คนที่ไปคำชะโนดได้กราบไหว้บูชา และบนบานศาลกล่าวต่าง ๆ หากบนแล้วต้องแก้บน ถ้าไม่แก้บนจะเกิดเภทภัยร้ายแก่ผู้บนได้ความศักดิ์สิทธ์ของน้ำที่บ่อคำชะโนดนี้ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานี ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
การเดินทาง :  ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ ตั้งอยู่ในสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง สำหรับคำชะโนดตั้งอยู่ที่ตำบลวังทอง มีรอยต่อกับตำบลบ้านม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง

จำนวนผู้เข้าชม :373