ลอยกระทงในโบสถ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลอยกระทงในโบสถ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดไทรย้อย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  0
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :536