น้ำตกสำโรงเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสำโรงเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  น้ำตกสำโรงเกียรติ อยู่หมู่ที่ 20 บ้านสำโรงเกียรติใต้ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิด จาก 2 ลำห้วย คือลำห้วยโอกัมแบและลำห้วยตะแบงจากภูเขาพนมกันตุงในเขตเทือกเขาพนมดงรัก เป็นน้ำตกขนาดกลางตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร เหมาะที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ป่าไม้ พันธุ์พืช สัตว์ป่า เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ความรู้และได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม มีน้ำมากในช่วงเดือนสิงหาคม ? เดือนตุลาคม ของทุกปี
การเดินทาง :  ไปตามทางหลวงหมายเลข 2127 ผ่านวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ประมาณ 13 กิโลเมตร ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 2236 ประมาณ 2 กิโลเมตรจะพบกับป้ายทางเข้าน้ำตกสำโรงเกียรติ แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงชนบทประมาณ 1 กิโลเมตรจะพบกับน้ำตกสำโรงเกียรติ

จำนวนผู้เข้าชม :549