ปราสาทตำหนักไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทตำหนักไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านตำหนักไทร ริมทางหลวงหมายเลข 2127
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นปราสาทอิฐหลังเดียว บนฐานศิลาทราย ปราสาทก่อด้วยอิฐเป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างยาว 4 เมตร ย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูเข้าออกด้านเดียว คือ ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นด้านหน้าอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก คือสลักเป็นรูปบานประตูลงในเนื้ออิฐ บริเวณทางเข้า มีสิงห์จำหลัก 2 ตัว เฉพาะด้านหน้า กรอบประตูเป็นหินทราย ปราสาทตำหนักไทรเป็นเทวลัยในศาสนาพราหมณ์ อายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 16
การเดินทาง :  ตามทางหลวงหมายเลข 2127 (ขุนหาญ-บ้านสำโรงเกียรติ) ห่างจากอำเภอขุนหาญ 15 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 75 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :466