ขัวน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ขัวน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลชีทวน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ขัวน้อยบ้านชีทวน ขัวเห็นภาษาท้องถิ่น หมายถึง สะพาน แต่เดิมถูกสร้างขึ้นจากไม้ ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน คือบ้านชีทวน และบ้านหนองแคน ซึ่งอยู่คนละฟากผั่งสะพาน มีขนาดกว้าง 1.40 ยาว 271.50 เมตร สูง 1.50
การเดินทาง :  ถนนแจ้งสนิทสายที่ 123

จำนวนผู้เข้าชม :528