หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่จัน > อ่างเก็บน้ำแม่เปินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำแม่เปินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำแม่เปินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
การเดินทาง :  เดินทางโดยพาหนะส่วนตัวทุกประเภทจากปากทางดอยแม่สลองถึงอ่างเก็บน้ำฯใช้เวลาประมาณ 30 นาที สภาพถนนเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตตลอดเส้นทาง

จำนวนผู้เข้าชม :734