สำนักสงฆ์นิพัทธ์ธรรมาภรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์นิพัทธ์ธรรมาภรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจดีย์บูรพาจารย์
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท บ้านอีเซ-บ้านตาโกน

จำนวนผู้เข้าชม :381