ปู่ตาบ้านตาโกน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปู่ตาบ้านตาโกน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.13 ตำบลตาโกน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวกูย(ส่วย) บ้านตาโกนให้ความเคารพ
การเดินทาง :  ทางหลวงชนบท อุทุมพิสัย-อำเภอเมืองจันทร์

จำนวนผู้เข้าชม :461