ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท้าวมหาชัย พาผู้คนออกมาจากเมืองร้อยเอ็ด ทางทิศตะวันตกประมาณ 1,000 เส้น จึงหยุดตั้งบริวเณที่ดอนและมีผู้คนเป็นชายฉกรรจ์ 2,000 คน รวมทั้งเด็ก คนชรา ประมาณ 5,000 คน ให้ท้าวบัวทองบุตรอุปฮาต เป็นผู้ช่วยท้าวมหาชัยเห็นว่า ด้านตะวันตกกุดยางใหญ่เป็นที่ดอน น้ำท่วมไม่ถึง หน้าแล้งก็ใช้น้ำจากกุดยางใหญ่และหนองกระทุ่มแต่ท้าวบัวทองเห็นว่าด้สนตะวันตกบ้านลาด ริมฝั่งแม่น้ำชีเป็นทำเลที่เหสมะสมกว่า เพราะอุดมสมบูรณ์กว่า ในที่สุดพระขัติยวงษา (จัน) จึงมีใบบอกลงไปยังราขชสำนักกรุงเทพฯ แล้วจึงหาบริเวณที่เหมาะสมตั้งเสาหลักเมืองบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :360