ตึกดิน อาคารพาณิชย์แห่งแรก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตึกดิน อาคารพาณิชย์แห่งแรก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตึกดินเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ สร้างขึ้นเมื่อคนจีนเข้ามาตั้งบ้านเรือนค้าขายในเมืองมหาสารคาม และได้นำเอาลักษณะการปลูกสร้างเรือนแบบจีนเข้ามาด้วยลักษณะของตึกดินที่ก่อสร้างเป็นห้อง ๆ แบบห้องแถวร้านค้าทั่วไปในปัจจุบัน จำนวน 4 - 5 ห้องในแต่ละล็อก บางแห่งอาจจะสร้างติดต่อกัน 8 - 10 ห้อง ตามฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของ ซึ่งแต่ละลอกจะเว้นช่องว่างระหว่างล็อกไว้ประมาณ 1.50 เมตร เรียกว่า "กรอก" หรือ "ตรอก" ใช้เป็นเส้นทางเข้าออกลำเลียงสินค้าต่าง ๆ ไปตามด้านหลัง
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :321