หอนาฬิกา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอนาฬิกา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บริเวณสี่แยกที่เกิดจากบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ตัดกับถนนที่มาจากร้อยเอ็ดไปจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นลานกว่้าง มีต้นไทรแผ่กิ่งก้านสาขา เหมาะกับการสร้างสนามเด็กเล่นในบริเวณดังกล่าว ต่อมาทางเทศบาลฯ ได้ขยายถนนทั้งสองสายออกจากเดิม 5 เท่า ทำให้บริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างตรงกลางสี่แยก จึงได้คิดปรับปรุงบริเวณดังกล่าวขึ้นด้วยการสร้างถาวรวัตถุที่ล้อมรอบด้วยรั้วเป็นแนววงกลม สิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้น คือ "หอนาฬิกา" และหอกระจายข่าว หอนาฬิกาเป็นสถาปัตยกรรมเปิด รูปทรงสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นสามท่อน คือ ท่อนล่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 4 เมตร สูง 3 เมตร มีประตูภายในซุ้มอยู่ตรงกลางด้านทั้ง 4 บาน ประตูสลักอักษรบันทึกประวัติความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามเป็นภาษาไทย
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :456