ล่องแพอ่างน้ำพาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ล่องแพอ่างน้ำพาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บริเวณศาลปู่บ่อโอ หมู่ 2 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.86
longitude :  103.06
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่่ยวเชิงนิเวทศ์ พร้อมบริการล่องแพดูธรรมชาติ
การเดินทาง :  เส้น อ.สร้างคอม - โพนพิสัย

จำนวนผู้เข้าชม :379