หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > ศรีนคร > วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.35
longitude :  99.98
รายละเอียด :  -วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อชาวอำเภอศรีนคร เนื่องจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศุูนย์รวมความเชื่อถือ ศรัทธา คือ หลวงพ่อหล้า หลวงพ่อเรือง -ปัจจุบันเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
การเดินทาง :  - เดินทางโดยรถยนต์ โดยใช้ถนนทางหลวง หมายเลข 1180 อยู่ห่างจ่างอำเภอศรีนคร ประมาณ 1 กิโลเมตร - เดินทางโดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษ (กรุงเทพฯ-สวรรคโลก) ลงที่สถานีรถไฟคลองมะพลับ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟคลองมะพลับ ประมาณ 800 เมตร *สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประชาชนในพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม :475