รอยพระพุทธบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่สาน ม. 6 ตำบลแม่สำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นรอยพระพุทธบาทด้านขวาหันไปทางทิศเหนือจากบันทึกของพระเล็ก สุธัมมปัญโญ
การเดินทาง :  เดินทางเท้าประมาณ 2 กิโลเมตร การคมนาคม สัญจร ระยะทางเดินเท้าประมาณ 2 กิโลเมตร เข้า-ออก ลำบาก -การสื่อสารเข้าไม่ถึงเนื่องจากไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่บ้าน -ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :505