น้ำออกรู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำออกรู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านแม่สาน ตำบลแม่สำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโพรงน้ำที่ไหลออกมาจากภูเขา เชื่อว่าเป็นแห่งอาศัยของช้างน้ำ ในตำนานโบราณ มีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปี สิ่งที่น่าแปลกใจคือ เมื่อเราสัมผัสน้ำ ถ้าต้นน้ำอุ่น ปลายน้ำจะเย็น แต่ถ้าต้นน้ำเย็น ปลายน้ำจะอุ่น
การเดินทาง :  การคมนาคม สัญจร เข้า-ออก ลำบาก เดินทางเท้าเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร การสื่อสารเข้าไม่ถึงเนื่องจากไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ในหมู่บ้าน และยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนัก ท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :489