วัดหลววงพ่อขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลววงพ่อขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ต.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.15
longitude :  100.14
รายละเอียด :  เป็นวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  วัดหลวงพ่อขาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 195 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 6.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 9 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 9 นาที *** หมายเหตุ : อ้างอิงจากระบบของ Google map นะคะ.

จำนวนผู้เข้าชม :438