วัดเกาะลอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะลอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัด
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทางสายราชบุรี-ธรรมเสน

จำนวนผู้เข้าชม :796