วัดเขากรวด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขากรวด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.15 ตำบลเกาะพลับพลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ธรรมสถาน สถานที่ศักการะ
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล รถประจำทางสายราชบุรี-จอมบึง

จำนวนผู้เข้าชม :824