หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > แม่วาง > โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขุนวิน
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขุนวิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขุนวิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านขุนวิน ม. 16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้พัฒนาหมู่บ้านในแบบการพึ่งพาตนเองของชุมชนในลักษณะของคนอยู่กับป่าเป็นหลัก โดยมิให้ผลการพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการรักษาสภาพชุมชนแบบเดิม และเป็นการหวงแหนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งราษฎรได้ร่วมใจปฏิบัติกันมาแล้วเป็นอย่างดี
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.แม่วิน ประมาณ 15 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :768