วัดหลวงขุนวิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวงขุนวิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านขุนวิน ม. 16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในบริเวณป่าต้นน้ำแม่วิน เป็นวัดโบราณ มีอายุกว่า 700 ปี ภายในวัดมีงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ ศาลาการเปรียญเก่าแก่แบบล้านนา หอไตรหรือหอธรรม พระพุทธรูปไม้เกาะสลักขนาดใหญ่ รวมทั้งทรัพยากรป่าเขาที่สวยงาม สงบร่มเย็น
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.แม่วิน ประมาณ 10 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :724