วัดกมลศรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกมลศรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สักการะสรีระของหลวงพ่อเงื่อม สรรพจักร
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถตู้สายควนกุน-เมืองตรัง

จำนวนผู้เข้าชม :309