หน้าแรก > ภาคใต้ > พัทลุง > เมืองพัทลุง > ศาลหลักเมืองจังหวัด
ศาลหลักเมืองจังหวัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองจังหวัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ศาลหลักเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.60
longitude :  100.06
รายละเอียด :  ยังไม่ระบุ
การเดินทาง :  ยังไม่ระบุ

จำนวนผู้เข้าชม :354