บ่อน้ำร้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำร้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.27
longitude :  99.66
รายละเอียด :  บ่อน้ำร้อน อยู่ในท้องที่บ้านท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งบริเวณพื้นที่บ่อน้ำร้อนได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อน
การเดินทาง :  จากตัวเมืองจังหวัดตรัง ไปตามทางหลวงหมายเลข 404 (ตรัง-ปะเหลียน) ก่อนถึงโรงเรียนทุ่งไทรทอง เลี้ยวขวาเข้าซอยควนสระไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงที่จุดบ่อน้ำร้อน

จำนวนผู้เข้าชม :323