ป่าชายเลน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชายเลน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.22
longitude :  99.64
รายละเอียด :  ป่าชายเลน อยู่ในท้องที่บ้านในทอน หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชายฝั่ง ทะเลอันดามัน ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง ป่าชายเลนแห่งนี้มีระบบนิเวศ ที่หลากหลายและอุดมไปด้วยไม้ป่าชายเลนที่หนาแน่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆ หลากหลายชนิด มืเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ เหมาะแก่การเข้าไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลน ป่าชายเลนบ้านในทองแห่งนี้ มีนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นิยมเดินทางเข้าไปเที่ยวเพื่อสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ การท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านในทอนนั้น จะมีชาวชุมชนคอยให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เช่น เรือ เสื้อชูชีพ อาหารพื้นบ้านและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน
การเดินทาง :  จากตัวเมืองจังหวัดตรัง ไปตามทางหลวงหมายเลข 404 (ตรัง - ปะเหลียน) เลี้ยวขวาเข้าซอยทางเข้ามัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม ทางไปโรงเรียนบ้านท่าคลอง ไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงจุดท่าเทียบเรือบ้านในทอน

จำนวนผู้เข้าชม :312