วัดภูผาสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูผาสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วนอุทยานแห่งชาติป่าทมป่าข่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดบนภู
การเดินทาง :  ติดต่อ อบต.ท่าลี่

จำนวนผู้เข้าชม :306