เขานุ้ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขานุ้ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.64
longitude :  99.33
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :301