หน้าแรก > ภาคใต้ > ชุมพร > หลังสวน > ตลาดต้องชม ตลาดปากน้ำหลังสวน
ตลาดต้องชม ตลาดปากน้ำหลังสวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดต้องชม ตลาดปากน้ำหลังสวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ชายทะเลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นตลาดสำหรับจำหน่ายอาหารทะเลสด และมีร้านค้าขายของพื้นเมืองและมีที่พักผ่อนมากมาย รวมทั้งมีการปรับภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะทุกวันเสาร์
การเดินทาง :  มีการโดยสารทางรถยนต์ รวมทั้งประจำทาง ระยะทางจากตัวเมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :490