หน้าแรก > ภาคเหนือ > แพร่ > วังชิ้น > โบราณสถานคือเวียง
โบราณสถานคือเวียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานคือเวียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านแม่กระต๋อม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.79
longitude :  99.49
รายละเอียด :  ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับสำนักงานศิลปากร เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่นักรบเจ้าหลวงหมื่นด้งมาพักทัพ ณ ที่แห่งนี้
การเดินทาง :  จากอำเภอวังชิ้นมาตามถนน 1124 สายวังชิ้น - เถิน อยู่ที่บ้านแม่กระต๋อมหมู่ที่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

จำนวนผู้เข้าชม :383