อ่างเก็บน้ำบ้านอ่างห้วยยาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านอ่างห้วยยาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 13 บ้านอ่างห้วยยาง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.80
longitude :  102.09
รายละเอียด :  เป้นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สามารถพาครอบครัวมาพักผ่อน ออกกำลังกาย และรับประทานอาหารได้
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :452