หาดเชียงราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดเชียงราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.92
longitude :  99.79
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง คือ หาดเชียงราย ที่เป็นหาดชายฝั่งน้ำกก ช่วงที่มีทัศนียภาพงดงามคือบริเวณบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียราย ด้วยชายฝั่งด้านที่เป็นหาดทรายมีตลิ่งที่ทอดยาวตามแนวลำน้ำกก มีความยาวประมาณ 1,200 เมตร มีพื้นที่ทรายเป็นหาดเชื่อมระหว่างฝั่งน้ำกับแม่น้ำกกอีกด้านหนึ่งของฝั่งน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และทางทิศเหนือของลำ น้ำกกเป็นภูเขาหินปูนตั้งสูงตระหง่านติดกับลำน้ำกก บนภูเขา (หน้าผา) มีโพรงถ้ำมากมายที่ยังไม่ได้มีการสำรวจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้มาท่องเที่ยวตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลช่วงประเพณีสำคัญและฤดูกาลท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ล่องเรือมาตามลำน้ำกกและขึ้นหาดเชียงราย ท่องเที่ยวชมทัศนียภาพหาดเชียงราย ซึ่งปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวด้วยวิธีนี้จำนวนไม่น้อย
การเดินทาง :  เมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นหาดท่องเที่ยวที่หาดเชียงรายแล้ว สามารถเดินทางเข้าพักในที่พักผ่อนตามโรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวกเพราะหาดเชียงรายห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง 4 กิโลเมตร และบริเวณใกล้เคียงก็มีที่พักให้นักท่องเที่ยวได้จับจองพักผ่อนได้สะดวก แต่เป็นที่พักที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :2363