วัดโคกสัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโคกสัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  148 ม.5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสืบสุข(โคกสัก)เป็นวัดพระพุทธศาสนาที่จัดสร้างด้วยกำลังศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนซึ่งมีประวัติยาวนาน วัดสืบสุข ตั้งอยู่เลขที่ 148 บ้านโคกศักดิ์ ถนนกาญจนวานิช หมู่ที่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี วิหาร พระพุทธไสยาสน์ หอฉัน กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธไสยาสน์ยาว 34 เมตร อนุสาวรีย์เสด็จออกผนวช วันที่ 22 มีนาคม 2502 ก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการจะอนุญาตประกาศตั้งวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเสด็จเยือนวัดสืบสุข และได้พระราชทานทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ที่พระเขนยของพระสีไสยาสน์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
การเดินทาง :  ถนน กาญจนวนิช

จำนวนผู้เข้าชม :343