แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  อบต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.62
longitude :  103.44
รายละเอียด :  ท่องเที่ยววิถีชีวิตชนบท ที่เรียบง่าย น้อมนำศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเกษตร ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ ชิมมะม่วงมหาชนกเลิศรส หวาน หอม อร่อย ล่องแพศึกษาวิถีชีวิต ชมธรรมชาติลำปาว กราบมนัสการหลวงพ่อใหญ่
การเดินทาง :  เดินทางสะดวกสบายรถยนต์เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :282