หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > ศรีนคร > สถานีรถไฟคลองมะพลับ
สถานีรถไฟคลองมะพลับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีรถไฟคลองมะพลับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในสมัยราชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างทางรถไฟสายสวรรคโลก ถึง ชุมทางบ้านดารา จ.อุตรดิตถ์ เมื่อ พ.ศ.2443 ผ่านมาในหมู่บ้านคลองพับ แล้วคลองอุดตัน ตรงใกล้หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมปัจจุบัน และตั้งสถานีรถไฟขึ้นหนึ่งแห่ง ให้ชื่อว่า "สถานีคลองมะพลับ" ซึ่งหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดังนั้นคำว่า "คลองมะพลับ" น่าจะมีความหมายมาจากลำคลองที่วกไปวนมา หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่า "คลองพับไป พับมา" ตามหลักฐานที่ยังมีอยู่ คือ ลำคลองที่อยู่ในตำบลนี้ จึงเชื่อว่าเดิมนั้นเป็น "คลองพับ" มาเปลี่ยนภายหลังการสร้างทางรถไฟเป็น "คลองปรับ" และคลองมะพลับ ตามลำดับ
การเดินทาง :  -เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวตามถนนทางหลวงเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 1180 เข้าสู่อำเภอศรีนคร -เดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง (รถทัวร์) เข้าสู่อำเภอศรีนคร -เดินทางโดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษ กรุงเทพฯ-สวรรคโลก (ลงที่สถานีคลองมะพลับ)

จำนวนผู้เข้าชม :467