วัดขุนพรหมดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดขุนพรหมดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราชหมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ปฏิบีติธรรม
การเดินทาง :  การเดินทางจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย ประมาณ 12 กิโลเมตร วัดขุนพรหมดำริจะตั้งอยู่ขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :387