วัดเบญจวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเบญจวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเบญจวนาราม (วัดป่าอุทยานเหวรวก) บ้านโนนสะอาด หมู่ 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมีต้นไม้กลายเป็นหินพันปี
การเดินทาง :  การเดินทางจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วแยกขวา สู่บ้านโนนสะอาด หมู่ 15 เข้าไปอีก 2 กิโลเมตร จึงจะถึงวัดป่าเบญจวนาราม

จำนวนผู้เข้าชม :361