หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > มหาสารคาม > เมืองมหาสารคาม > กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่บ้านหินลาด (กลุ่มศิลาลาด)
กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่บ้านหินลาด (กลุ่มศิลาลาด)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่บ้านหินลาด (กลุ่มศิลาลาด)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหินลาด หมู่ 8,23
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมซื้อสินค้าที่ระลึกแห่งนี้ได้ และสามารศึกษาดูงานการทอผ้าแบบดั้งเดิมได้
การเดินทาง :  การเดินทางจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย ประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายสู่บ้านหินลาด เข้าไปอีก 2 กิโลเมตร จึงจะถึงหมู่บ้านหินลาด

จำนวนผู้เข้าชม :325