วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าสองคอน หมู่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประชาชนสามารถเข้าสักการะบูชา ขอพรได้สมปรารถนา
การเดินทาง :  การเดินทางจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายระหว่างกิโลเมตรที่ 47-48 ไปตามทางลาดยางหมายเลข 1027 สู่บ้านโนนตาล เข้าไปอีก 2 กิโลเมตร จึงจะถึงหมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง

จำนวนผู้เข้าชม :361