วัดใหญ่ทักขิตาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหญ่ทักขิตาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนสุวรรณศร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบุญนาครักขิตารามแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของ "หลวงพ่อเศียรนคร" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองนครนายกให้ความเลื่อมใสศรัทธา
การเดินทาง :  ถนนสุวรรณศร ตรงไปจังหวัดปราจีนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :434