กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงคราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มเพาะเห็ดบ้านดงคราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านเลขที่ 12 ม.12 บ้านดงคราม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.93
longitude :  104.69
รายละเอียด :  กลุ่มเพาะเห็ด ดำเนินการเพาะเห็ดและผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม จดทะเบียนเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน ผลิตเห็ดนางฟ้า เห็ดขาว เห็ดฟาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
การเดินทาง :  กลุ่มเพาะเห็ด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 12 บ้านดงคราม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :341