ประตูระบายน้ำธรนิศนฤมิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประตูระบายน้ำธรนิศนฤมิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  โครงการประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.93
longitude :  104.72
รายละเอียด :  เป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำ สำหรับใช้เพื่อการชลประทาน การอุปโภค-บริโภค
การเดินทาง :  ทางเข้าตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตรงเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :164