กลุ่มเลี้ยงกบบ้านดอนแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มเลี้ยงกบบ้านดอนแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านดอนแดง ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.99
longitude :  104.66
รายละเอียด :  กลุ่มเลี้ยงกบบ้านดอนแดง จะทำการเพาะเลี้ยงกบส่งจำหน่าย โดยขายทั้งตัวลูกอ๊อด และตัวโตเต็มวัย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ราษฎรเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  กลุ่มเลี้ยงกบบ้านดอนแดง ตั้งอยู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ห่างจากที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :372