หน้าแรก > ภาคใต้ > ระนอง > กะเปอร์ > น้ำตกห้วยผักข้าว
น้ำตกห้วยผักข้าว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยผักข้าว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคอกช้าง หมู่ท่ี 10 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ไม้ เป็นน้ำตกที่สวยงาม
การเดินทาง :  ต้องเดินเท้าขึ้นไปที่น้ำตก

จำนวนผู้เข้าชม :465