พุทธสถานวัดโนนสำเริง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธสถานวัดโนนสำเริง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนสำเริงหมู่ที่ ๙
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งวัฒนธรรมในหมู่บ้านโนนสำเริง สวนสวยงาม
การเดินทาง :  จาก อบต.น้ำอ้อม ออกไปทางวัดโนนสำเริงประมาณ2.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :452