หาดไม้รูด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดไม้รูด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดทรายขาว
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :362