ป่าสลักได

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าสลักได
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อุทยานแห่งชาติตาพระยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.13
longitude :  102.61
รายละเอียด :  อยู่ในอุทยานแห่งชาติตาพระยา ต้นสลักไดขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ต้นสูงใหญ่มากเส้นรอบวงประมาณ 1 ฟุต
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 348 ถึงเขาช่องตะโกเป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยาแล้วเดินทางเข้าไปประมาณ 10 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :345