หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > พระเจดีย์ศรีมงคล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
พระเจดีย์ศรีมงคล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระเจดีย์ศรีมงคล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ภายในวัดหนองควาย หมู่ที่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งได้อันเชิญพระสารีริกธาตุจากวัดฝั่งหมิ่น จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรราชนิเวศ โดยจัดพิธีสรงน้ำพระธาตุทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6(แปดเป็ง)ของทุกปี
การเดินทาง :  มู่ที่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :862