หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > พาน > พระธาตุศรีทรายมูลนวรัตน์ประชารังสรรค์
พระธาตุศรีทรายมูลนวรัตน์ประชารังสรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุศรีทรายมูลนวรัตน์ประชารังสรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่วัดจำคาวตอง หมู่ที่ 2 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
การเดินทาง :  หมู่ที่ 2 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :852