วัดป่านาแองญาณสัมปันโน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่านาแองญาณสัมปันโน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.นิคมสงเคราะห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่านาแองญาณสัมปันโน ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม :456