วัดพลาญฮัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพลาญฮัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีพลาญหิน บ่อน้ำผุด กล้วยไม้ป่า
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.โนนกาหลง ประมาณ 4-5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :450