วัดชำป่างาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชำป่างาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.ท่ากระดาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดชำป่างาม
การเดินทาง :  ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้เข้าชม :382